Deze week presenteerde staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken haar ambities om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit terug te dringen. Ze deed daarbij een nadrukkelijk beroep op de gemeenten.

Wij zijn blij dat het pakket aan maatregelen dat Van Ark heeft gepresenteerd zich richt op de verschillende aspecten van het probleem. Dus niet alleen inzetten op ondersteuning in de vorm van kindpakketten maar ook investeren in de aanpak van de structurele oorzaken van armoede. Ook moeten goede voorbeelden bij de bestrijding van armoede beter in beeld worden gebracht, zo schrijft Van Ark in haar kamerbrief.

Duurzame verbetering

Veel gemeenten bieden tegenwoordig kindpakketten. Deze pakketten bieden hulp in natura, waardoor kinderen uit gezinnen die in armoede leven bijvoorbeeld toch lid kunnen worden van een sportvereniging of op muziekles kunnen. In sommige gemeenten kunnen ze een fiets krijgen of is er geld voor een verjaardagsfeestje. Dit is belangrijk. Het voorkomt een aantal van de negatieve effecten van armoede, ook op de langere termijn. Om het probleem echt op te lossen is er meer aandacht nodig voor het verbeteren van de thuissituatie van kinderen in armoede. Als directeur van het grootste netwerk voor alleenstaande moeders in Nederland zie ik hoe belangrijk het is, voor ouders én hun kinderen, dat ouders in hun kracht gezet worden zodat ze zélf in staat zijn om hun kinderen te geven wat ze nodig hebben.

Dat begint met goede voorlichting over de regelingen en organisaties waarop gezinnen een beroep kunnen doen. Terecht wijst de staatssecretaris erop dat deze toegankelijker moeten worden. Hulp vragen is moeilijk. Wij zien dat de drempels hoog zijn. En daarbij gaat het lang niet altijd om (digitale) laaggeletterdheid. Daarnaast kan de hulp veel beter aansluiten op de vragen en problemen van (eenouder)gezinnen in armoede. Dit geldt met name ook voor de groep werkenden armen waarvoor de staatssecretaris extra aandacht vraagt. Wij kennen de verhalen van moeders die lange dagen maken voor een inkomen waarmee ze niet of nauwelijks boven de armoedegrens uitkomen. Terecht dus, dat ook het stelsel van toeslagen tegen het licht gehouden wordt.

Durven Doen

Voor het beter in beeld brengen van ‘best practices’ lijkt de staatssecretaris zich in haar brief helaas vooral te richten op aanpak van scholen en de aanpak van laaggeletterdheid. De stichting Single SuperMom is van mening dat wij, in de vorm van de workshops  “Durven Doen”, in combinatie met ons netwerk aan moeders, een aanpak in huis hebben die werkt. De staatssecretaris geeft aan graag in gesprek te willen met partijen over hoe de ondersteuning aan gemeenten vormgegeven kan worden. Wij stellen onze expertise beschikbaar om samen met de staatssecretaris en gemeenten in Nederland te werken aan structurele oplossingen voor kinderen in armoede. Het beste wat een gemeente een kind kan geven is een ouder die economisch zelfstandig is.

 

 

1
Welkom bij de Single SuperMom, Waar kan ik je mee helpen?

*Als ik niet meteen reageer kan het zijn dat je buiten onze openingstijden contact zoekt. Onze openingstijden zijn, ma, dins, woens en vrijdag van 09.00- 17.30. *
Powered by