Advies

Single Supermom heeft veel expertise in het bereiken en succesvol activeren van alleenstaande moeders. Wij stellen die kennis graag ter beschikking aan (overheids)organisaties die hun beleid of aanbod inclusiever willen maken voor deze doelgroep. Wilt u zeker weten dat u geen extra drempels opwerpt voor alleenstaande moeders? Wilt inzicht in de specifieke behoeften van deze doelgroep? Of wilt u een quick scan van waar uw aanbod verbetering verdient als u single moms wilt bereiken?

Schakel ons in voor advies. Bijvoorbeeld voor een korte workshop voor beleidsambtenaren, een inleiding tijdens een eerste overleg over nieuw beleid waarvoor kennis van de doelgroep van belang is of een brainstormsessie over een nieuwe aanpak in uw werkgebied waarmee u (ook) alleenstaande moeders wilt bereiken.