Belangenbehartiging

Single SuperMom zet zich niet alleen in voor het versterken van individuele moeders, maar ook voor de groep single moms als geheel. We praten, lobbyen, wijzen op drempels in het bestaand hulpverlenings- en welzijnsaanbod voor onze doelgroep en treden op als belangenbehartiger voor alleenstaande moeders en hun kinderen op landelijk en regionaal niveau. Ook organiseren we debatten over de positie van alleenstaande moeders in de samenleving.