Disclaimer

Beste vrijwilligers,

Bijgesloten een bericht (vooraankondiging) en bijgesloten de privacy disclaimer (moet morgen online staan) van Single SuperMom en een aantal actiepunten voor jullie.

Waarom deze mail? Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht van mensen. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en zijn daarom ook voornemens om de dropboxen zo in te richten dat privacy bij ons in betere handen is dan voorheen. Zo hebben we een ICT bedrijf DKG in hand genomen om ons te adviseren en de computers op kantoor te beveiligen en te onderhouden en zullen we vanaf 24 mei 2018 ook de websites laten beheren door Frits Tomson van CottIt.

Is dit voldoende? Ja, voor nu wel maar wij zullen continue onze digitaal gebruik blijven aanpassen en verbeteren. Maar wat we verplicht waren hebben we gedaan. Wij hebben de privacy disclaimer aangepast en zullen deze in alle groepen (en in mailing) ook aangeven welke persoonsgegevens wij van onze moeders verzamelen en wat wij ermee doen. Met de bedoeling dat ze hier makkelijk en snel inzicht in kunnen hebben. Daarnaast gaan wij zaken ook beter beveiligen en zullen er wat veranderingen komen voor jullie.
Dit allemaal omdat er vanaf 25 mei een nieuwe wet ingaat wil ik je vragen om de bijgesloten privacy disclaimer statement goed door te nemen en ook te kijken naar actiepunten die openstaan.

En dan… als je alles hebt gelezen..
Is het hopelijk nu duidelijk wat wij met persoonsgegevens kunnen en mogen doen en willen wij je vragen om:

1. Je de paswoorden van de accounts die je van ons tot beschikking hebt/ toegang tot dropbox
niet met anderen te delen, indien dit gebeurt ons te melden wat er is gebeurd, zodat wij alles kunnen aanpassen. In het vrijwilligerscontract staat ook genoemd hoe wij willen dat er met persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

2. Willen wij vragen aan Facebookbeheer om ons (info@singlesupermom.com) beheerder te maken van SSM Facebook Beheer (dropbox), zodat wij ook Pandora kunnen verwijderen die staat er nog in. Verder hebben wij de instellingen gecontroleerd en waren deze oke.

3. Willen wij vragen aan Facebookbeheer de privacy disclaimer te communiceren in alle groepen en ons namens facebookbeheer een bericht te sturen wanneer dit is gebeurd.

4. Jobs (Charita) ons info@singlesupermom.com beheerder te maken van dropbox Vrijwilliger coördinator en te controleren of dit ook goed is gewijzigd in de regionale groepen waar je beheerder van bent en ons een bericht te sturen wanneer dit is gebeurd.

5. Iedereen te vragen om te kijken of je nog per ongeluk toegang hebt tot bepaalde dropboxen of bestanden die niet bestemd zijn voor je en ons dit te melden zodat wij je kunnen verwijderen of jezelf te verwijderen en dit ons te melden.

6. Te kijken of je ziet dat andere toegang hebben tot een dropbox of bestanden die niet bestemd is voor ze.

7. Suggesties en adviezen met ons te delen.

8. Wijkmoeders mogen geen centraal opslagsysteem hebben, zij dienen per bijeenkomst de aanmeldlijsten in te vullen en per foto of mail te sturen naar amsterdam@singlesupermom.com. Wij zullen de gegevens dan opslaan en bewaren. Foto’s en berichten met gegevens dienen daarna verwijdert te worden.

Voor vragen over deze e-mail en over kun je ook contact opnemen met mij, 06-52447277.
Eva Brussaard