De huisregels maken onderdeel van onze Algemene Voorwaarden.

Single SuperMom is de beheerder van de besloten groep. Wij behouden ons het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten wij van oordeel zijn dat een besloten-groepslid zich misdraagt. De beheerder behoudt zich het recht om berichten aan te passen of te verwijderen, voor de waarborg van een goede omgang en communicatie op de besloten groep.

Registratie op SingleSuperMom.com gebeurt met een geldig e-mailadres dat wordt gebruikt om het account te activeren. De beheerder van SingleSuperMom.com kan dit e-mailadres gebruiken om contact op te nemen met een besloten-groepslid. Gebruik hiervoor dan ook een actief e-mailadres. Als het e-mailadres verandert graag de wijziging doorgeven aan de beheerder via facebook@singlesupermom.com.

Het besloten-groepslid neemt de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels, in acht bij het lid worden van het besloten groep. Dit betekent dat er geen seksistische, pornografische, discriminerende of beledigende posts worden geplaatst. Ook is het de bedoeling dat groepsleden de aanwijzingen van de beheerder opvolgen. Wij zien het niet opvolgen van instructies van de beheerder als provocatie, waarop een blokkade van het account (al dan niet met waarschuwing) het gevolg is.

 • Het is niet toegestaan materiaal te posten over religie, seksuele geaardheid, ras of levensovertuiging, dat met opzet beledigend bedoeld is en in strijd is met de wet.
 • Het plaatsen van beeld of tekst van derden, waarop auteursrecht rust, is verboden. Dit mag alleen als de auteur daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal is niet toegestaan.
 • Spammen en reclame maken is niet toegestaan, net als het plaatsen van links naar veilingsites.
 • Op overtreding van deze regel volgt een blokkade van het account, zonder waarschuwing.
 • SingleSuperMom.com is niet bedoeld voor romantische of dating doeleinden. Neem contact op met de beheerder als je hierover wordt benaderd of vermoedens hebt, via facebook@singlesupermom.com.
 • Medische vraagstukken zoals het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijngebruik zijn verboden. Dit is ook het geval voor het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen, waarvoor je een doktersrecept nodig hebt, zonder recept zijn te verkrijgen.
 • Het is niet toegestaan om te linken, te vragen naar, of te discussiëren over, (illegale) downloadsites.
 • Het is verboden om enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, petities, of media-oproepen te plaatsen op de site. SingleSuperMom.com is bedoeld als discussieplek en niet als vindplaats voor onderzoeken of tv-programma’s. We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of eigen enquêtes of enquêtes met redactionele toestemming. Aanvragen hiervoor ontvangen wij graag via facebook@singlesupermom.com
 • Het is niet de bedoeling om binnen een onderwerp off topic te gaan. Mocht dit gebeuren dan kunnen deze posts zonder overleg van de besloten groep worden verwijderd.
 • Het prikbord mag niet worden gebruikt voor reclame en/of promotie van eigen bedrijfjes, webshops of commerciële producten. Het prikbord is bedoeld voor het aanbieden en uitwisselen van artikelen door particuliere gebruikers en niet voor commerciële verkoop.

Materiaal dat in strijd is met de huisregels kan door ons worden verwijderd zonder waarschuwing vooraf. Dit geldt ook in het geval dat een onderwerp/discussie uit de hand dreigt te lopen.

Soms is een post bewust bedoeld om reacties uit te lokken en te provoceren. In dat geval is het ‘t beste om niet te reageren. Mocht het uit de hand lopen graag melden aan de beheerder, voor eventuele, actie via facebook@singlesupermom.com

Vanuit SingleSuperMom.com worden er geen verzoeken gemaakt voor het overmaken van geld op een rekening of voor het versturen van facturen voor onze diensten. Dit geldt ook voor groepsleden. Ga hier niet op in en neem contact met ons via facebook@singlesupermom.com.