Journalist Anneke Kuhurima interviewde voor ‘Er is een land waarin alleenstaande moeders willen wonen’ een aantal experts die dieper ingaan op een aantal oorzaken van de problemen van alleenstaande moeders. Deze interviews zijn door het boek heen te vinden:

  • Jessica Ruitenberg (beleidsadviseur Arbeid en zorg en Armoede bij FNV) gaat in op de toegenomen flexibilisering van werk en wat dit betekent voor alleenstaande moeders.
  • Koen Caminada (hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden) deed onderzoek naar armoedebeleid in 49 landen en vindt dat er in Nederland meer aandacht moet zijn voor kinderen in armoede. Nederland doet het internationaal gezien minder goed dan gedacht.
  • Arjan Vliegenthart (directeur-bestuurder van het Nibud en lid van de Bestuurlijke Klankbordgroep Toeslagen van het ministerie van Financiën) vertelt wat er aan het toeslagensysteem moet veranderen om ervoor te zorgen dat ouders echt ondersteund worden. Ouders zonder geldzorgen, zijn volgens hem betere ouders’.
  • Wethouder Marien Louwers van de gemeente Arnhem licht toe hoe haar gemeente omgaat met schulden voor zowel de mensen met (dreigende) schulden als voor de samenleving als geheel.

GroenLinks Tweede Kamerlid Nevin Özütok schreef een eigen bijdrage over haar ervaringen met armoede en wat de politiek daar volgens haar aan kan en moet doen.