Missie
Single SuperMom streeft naar het verbeteren van de positie en welzijn van alleenstaande moeders. En naar een wereld waarin moeders volwaardig participeren en dezelfde kansen hebben als moeders met een partner. Dit komt niet alleen de vrouwen, maar ook hun kinderen ten goede. Wanneer de basis op orde is, zijn moeders in staat om goed voor hun kinderen te zorgen. Hierdoor zullen de kinderen zich beter ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving. Wij bieden hen een platform en een springplank om zichzelf en andere alleenstaande moeders te versterken.

Visie
Single SuperMom richt zich op drie pijlers:

  • Welzijn door het vergroten van de financiële, emotionele en economische positie én het zelfbewustzijn van alleenstaande moeders. Hierdoor bevorderen we ook direct het welzijn van hun kinderen.
  • Het informeren en stimuleren van alleenstaande moeders om vrijwilligerswerk, studie, werk of ondernemerschap op te pakken en/of te versterken. Hiermee worden kansen voor de moeders en hun kinderen vergroot.
  • Het onderling verbinden van alleenstaande moeders met als doel een eigen vangnet te creëren of gewoon een maatje te vinden. Dit doen we via het bieden van een (lokaal en landelijk) netwerk, zowel fysiek als online.

Pg. 35 Interview van de voorzitter Eva Yoo Ri Brussaard

Eervolle vermelding van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weterschap

Juryadvies Joke Smit-prijs 2015