STAP 1 – aanmelden, screenen en procedure

Via onze nieuwsbrief, sociale media en actieve werving via samenwerkende organisaties kunnen moeders die hulp nodig hebben bij het starten of verbeteren van hun eigen bedrijf zich bij ons aanmelden. Om vast te stellen of ze in aanmerking komen houden we een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we de ambities en onderzoeken we of er voldoende passie voor het ondernemerschap aanwezig is. Eveneens verzamelen we alle algemene en financiële informatie, bijvoorbeeld of er toestemming is van de eventuele uitkeringsinstantie. We selecteren daarna maximaal 25 vrouwen die aanwezig mogen zijn voor een pitch (waarvoor moeders op voorhand tips en adviezen van ons krijgen). Binnen 3 minuten moeten ze hun bedrijf dan zo goed mogelijk pitchen. Doel van deze procedure is om de moeders een realistisch beeld te geven van ondernemerschap en het selecteren van een vaste groep moeders. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt dan bekeken wat de volgende stappen zijn.

De jury, een beleidsmedewerkster van de betreffende gemeente/ opdrachtgever en onze bestuurslid Harry Helwegen en onze uitvoerende partner Simone Brummelhuis, geven elke moeder de nodige feedback en de mogelijkheid om vragen te stellen, ook voor de moeders die niet kunnen deelnemen. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen, maar elke moeder gaat hoe dan ook weg met een prachtig advies.

STAP 2 –  INTAKEGESPREK

Vrouwen die het screeningtraject in stap 1 succesvol hebben doorlopen worden uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek nader in te gaan op hun bedrijfsidee en de haalbaarheid ervan. Tijdens het intakegesprek toetsen we de status van de onderneming aan de hand van een checklist. Daarnaast gaan we in gesprek over hun kansen, uitdagingen en benodigdheden in kaart te brengen. Elke moeder ontvangt daarna een persoonlijk doelenplan voor het traject. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst die door beiden partijen wordt getekend, zodat beide partijen hun commitment kunnen tonen. Na de ondertekening van het persoonlijke plan gaan we van start met het traject.

STAP 3 – TRAJECT van 5 tot 7 MAANDEN

Het traject bestaat uit twee onderdelen:  5 seminars en verschillende één op één coachgesprekken. De seminars zijn steeds specifiek gericht op één onderdeel van het single ondernemerschap, zoals het opzetten van de administratie of het inzetten van de meest geschikte communicatiemiddelen. Elke seminar wordt verzorgd door gespecialiseerde trainers. Het biedt tevens de mogelijkheid voor moeders om ervaringen, tips en adviezen te delen. In de individuele coachgesprekken wordt ingezoomd op specifieke ondernemersvragen. Voor zowel de workshops als individuele coachgesprekken geldt een verplichte deelname. Aan het einde van het traject hebben de moeders zoveel mogelijk doelen bereikt om stappen te zetten naar de realisatie van het succesvol runnen van een eigen bedrijf. Alle aanwezigheid wordt geregistreerd.

STAP 4 – EVALUATIE van het traject

Na het programma vindt een persoonlijke evaluatie plaats. De vorderingen en de resultaten van het persoonlijke doelenplan worden besproken. Indien de ondernemerscoach een positief advies uitbrengt over de kansen als ondernemer, krijgen moeders de kans om zich te presenteren tijdens een event, inclusief via ons geregelde banner, flyers en visitekaartjes.

RESULTATEN

Het ondernemerschap is een persoonlijke keuze. En die is voor iedereen weer anders. Maar uiteindelijk is het toch een kwestie van ambities blijven omzetten naar haalbare doelen. Na dit traject hebben moeders meer inzicht in alle zaken die van belang zijn bij het opbouwen van een succesvolle(re) onderneming, de struikelblokken en de mogelijkheden. Van financiën en marketing tot aan presentatie; samen doorlopen we alle belangrijke facetten van het ondernemerschap.

Na het volgen van dit traject heeft de ondernemer:

  1. stappen gezet richting een  doel; het financieel zelfstandig maken van eigen onderneming.
  2. kennis van de vervolgstappen om de onderneming succesvoller te maken.
  3. nieuwe inzichten en kennis over de belangrijke facetten van succesvol ondernemerschap.

Een groep van twaalf deelneemsters in Amsterdam is reeds van start gegaan met het project Single Supermom Ondernemen. Na zes maanden zullen ontvangt elke moeder een adviesrapport van de mentor. Deze vrouwen gaan nu verder met het realiseren van hun dromen.

Single SuperMom Ondernemen

Een programma van 5 seminars en intensieve één op één- sessies voor ondernemende Single Moms