Doorbreken isolement

Isolement en eenzaamheid komen veel voor onder alleenstaande moeders. Uit een onderzoek uit 2017 (CBS) kwam naar voren dat alleenstaande ouders relatief het vaakst sterke gevoelens van eenzaamheid ervaren. Veel meer nog dan alleenstaanden zonder kinderen.

Het netwerk van Single SuperMom haalt moeders uit hun isolement en doorbreekt de eenzaamheid. Online via het platform en lokaal via de netwerken die moeders onderling opbouwen. Dit gebeurt  tijdens trainingen en ontmoetingsevents. Maar moeders spreken ook zelf met elkaar af als ze elkaar online hebben gevonden. Zo helpen wij moeders hun eigen vangnet te creëren.

SuperKids
Om deelname onder moeders te stimuleren, bieden wij bij al onze bijeenkomsten activiteiten aan voor kinderen, onder de noemer SuperKids. Hiermee verlagen we niet alleen de drempel voor moeders, maar bieden we ook de kinderen de mogelijkheid om in contact te komen met leeftijdsgenoten die hun situatie en ervaringen herkennen. We zien dat dit veel voor hen betekent. Ze delen hun zorgen en voelen zich even niet aan de zijlijn staan. Daarnaast richten wij de bijeenkomsten zo in dat ze bijdragen aan de empowerment van de kinderen en hun zelfbeeld versterken.

Participatie

Via ons platform en onze netwerken hebben we toegang tot een doelgroep die voor reguliere hulpinstanties lastig bereikbaar is. Omdat ze zich schamen om hulp te vragen of instanties wantrouwen. Een aanzienlijke groep van de moeders die contact zoekt met Single SuperMom is vastgelopen en ziet zelf niet meer hoe zij hun leven op een positieve manier kunnen veranderen.

Ons aanbod Durven Doen! helpt deze moeders stap voor stap weer grip te krijgen op hun leven, zodat zij weer kunnen meedoen in de samenleving, als vrijwilliger, in een betaalde baan of met een eigen onderneming.