Alliantie 1ouderpunt

Samen met Dona Daria in Rotterdam investeert Single SuperMom in het opzetten van 1ouderpunten, waar zowel moeders als vaders en opvoeders die alleen voor hun kinderen zorgen informatie en advies kunnen krijgen. De 1ouderpunten houden laagdrempelige spreekuren in wijken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en gaan de komende jaren uitbreiden naar andere steden, ook buiten de Randstad.

Eenoudergezinnen kunnen bij het 1ouderpunt terecht voor hulp, advies en (h)erkenning over uiteenlopende onderwerpen zoals rechten en plichten en financiële zaken, maar ook over omgang met ex-partner(s), een nieuwe relatie of opvoeding. Het 1ouderpunt werkt met een netwerk van deskundige (en vaak ook ervaringsdeskundige!) adviseurs, zoals advocaten, mediators en notarissen.

Alliantie Mannen Vandaag

In de lente van 2023 is het startschot gegeven voor de alliantie Mannen Vandaag. Daarin werkt Single SuperMom samen met de stichtingen Aminah, 1Ouderpunt, Samen Kracht, SHE Home Empowerment, Raad is Daad, Cleopatra, Vrouwenbazaar en Veni Cultura. Zij gaan in heel Amsterdam activiteiten organiseren waarbij mannenemancipatie centraal staat. Kracht van de alliantie Mannen Vandaag is dat ze samen in de haarvaten zitten van de gemeenschappen waar rolpatronen vaak nog onwrikbaar zijn, en daar een groot vertrouwen hebben opgebouwd. Zo worden vaak kwetsbare gezinnen bereikt, waarin mannen bijvoorbeeld geen vaderschapsverlof kunnen opnemen omdat ze zich dat niet kunnen veroorloven. We willen vaders stimuleren toch zo betrokken mogelijk te zijn.

Dat is natuurlijk ook voor alleenstaande moeders én voor hun kinderen belangrijk. Ook na de scheiding is het van belang dat de relatie tussen de ouders zo goed mogelijk is en vaders betrokken blijven bij hun kinderen. Maar de waarde van Mannen Vandaag ontstijgt het individuele niveau. Dat werd goed duidelijk tijdens de bijeenkomst die de start van het project markeerde: het gaat hele gemeenschappen aan, en het draait – onder andere – om rolpatronen die soms diep in culturen verankerd zitten. Als we morrelen aan genderrollen, komt er ruimte voor allerlei vormen van man-zijn en vader-zijn, en dat komt kinderen in gezinnen ten goede maar zorgt ook voor veel verschillende rolmodellen in de buurt en in de gemeenschap.

Alliantie Kinderarmoede

Deze alliantie, die een eigen website heeft, is een initiatief van Stichting Single SuperMom, en heeft als doel om het verschil te maken in de levens van de 27.000 kinderen in Amsterdam die opgroeien in armoede. Samen met onze partners bestrijden wij kinderarmoede in onze stad door gezinnen te versterken. De alliantie onderschrijft onze missie dat alle kinderen in Amsterdam het recht hebben om mee te doen en een mooie toekomst verdienen.

Zover zijn we nog niet. Een op de vier Amsterdamse kinderen groeit op in armoede. Dit heeft grote invloed op hun toekomst: armoede beperkt kinderen in het ontwikkelen van hun talenten en verhoogt het risico op lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen.

Dagelijks zijn duizenden gezinnen in Amsterdam bezig met overleven in plaats van leven. In deze gezinnen is geen geld voor sociale activiteiten. Daar willen wij verandering in brengen.