Single SuperMom lobby’t zowel op lokaal als op landelijk niveau voo de verbetering van sociale-, economische- en rechtspositie van alleenstaande moeders. Zie hieronder een paar voorbeelden, en kijk voor meer van onze landelijke lobby activiteiten bij Single SuperMom in de Media

Manifest

Voor internationale vrouwendag 2019 heeft Single SuperMom samen met de politieke partij BIJ1 gewerkt aan een manifest, waarin specifiek aandacht gevraagd wordt voor alleenstaande moeders. In dit manifest werden 11 speerpunten voorgelegd aan de Amsterdamse politiek en samenleving, waaronder de bevordering van mannenemancipatie, het betaalbaar maken van kinderopvang, het verlenen van ouderschapsverlof buiten de tweede ouder om, en het vergemakkelijken van opleiding en werk voor alleenstaande moeders.

Motie

In maart 2019 hebben BIJ1, Groen Links, de Partij voor de Dieren, de PvdA, de SP, de ChristenUnie en DENK in samenwerking met Single SuperMom een motie ingediend waarin zij het college verzoeken te onderzoeken met welke specifieke economische en sociale problemen alleenstaande ouders in Amsterdam te maken krijgen. Ook vroeg de motie omde mogelijkheid voor specifieke ondersteuning te onderzoeken, bijvoorbeeld in de vorm van een 1-ouderpunt.

Afdoening

Naar aanleiding van de motie heeft het college in Amsterdam een aantal maatregelen voor alleenstaande ouders in Amsterdam genomen. Allereerst hebben zij een uitgebreid onderzoek gedaan waaruit wederom duidelijk werd met welke complexe problematiek alleenstaande ouders te maken hebben in Amsterdam. Daarom heeft het college besloten specifieke ondersteuning voor alleenstaande ouders te bieden binnen de nieuwe Buurtteams die vanaf 2021 in Amsterdam gerealiseerd worden. Daarnaast is er ook een stimuleringsbudget vrijgemaakt voor de versterking van de ondersteuning van alleenstaande ouders vanuit de sociale basis. Deze ondersteuning zal in nauwe samenwerking met de stadsdelen worden uitgewerkt.