Durven Doen

Om arbeidsparticipatie te vergroten heeft Single SuperMom het trainingsprogramma Durven Doen! opgezet. Dit programma helpt moeders in zeven stappen (onder andere) hun interesses te ontdekken, bepaalde patronen te doorbreken en hierdoor anders en effectiever te gaan denken en doen.

De methode is ontwikkeld om alleenstaande moeders hun gevoel van onafhankelijkheid terug te geven en hen te motiveren om stapje voor stapje de regie over hun eigen leven terug te nemen. Hierdoor heeft Single SuperMom het voor elkaar gekregen dat veel moeders weer zijn gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt. De Durven Doen!-trainingen worden door het hele land gegeven.

Wist je trouwens dat er bij veel activiteiten van Single SuperMom kinderopvang geregeld is? Je hoeft dus niet op zoek naar oppas om aan onze activiteiten deel te nemen!

Single SuperMom Werkt

Single SuperMom Werkt is een maatwerkprogramma dat leidt naar betaald werk, participatieplekken en inschrijving bij erkende opleidingen. Hierin werken we nauw samen met werkgevers. Het programma zorgt ervoor dat moeders een netwerk opbouwen en voldoende zelfvertrouwen hebben om met meer succes mee te doen in de maatschappij.

De werkgever treft maatregelen die een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt voor alleenstaande moeders mogelijk maken, afgestemd op hun specifieke situatie. Vanuit onze ruime ervaring met de doelgroep kunnen wij alleenstaande moeders begeleiden naar een plek binnen een bedrijf of organisatie met toekomstperspectief.

SuperKids

Het programma SuperKids! van Single SuperMom is bestemd voor de kinderen van alleenstaande moeders. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor kinderen van alle leeftijden, en ze werken in de sessies onder andere aan de volgende onderwerpen: het versterken van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen, het versterken van het sociaal netwerken, en het inzetten van effectieve en positieve coping strategieën.

Daarnaast leren kinderen van alleenstaande moeders elkaar zo beter kennen zodat ze bij elkaar terecht kunnen en hun ervaringen met elkaar kunnen delen.

Zwanger, maar Alleen

Zwanger, maar Alleen is een programma bedoeld om zwangere alleenstaande vrouwen te helpen. Door dit programma leren zij beter wat hun rechten zijn als toekomstige alleenstaande moeder. Zij leren zich voor te bereiden op het alleenstaand moederschap op verschillende manieren: ze worden doorverwezen naar de juiste instanties, ze leren over hun economische en sociale rechten, en ze worden geïntroduceerd aan een groter netwerk van (toekomstige) alleenstaande moeders.

Concreet betekent dit het volgen van het stappenplan van DurvenDoen!, het wijzen van de zwangere vrouwen met betrekking tot hun rechten op het gebied van bijvoorbeeld alimentatie en toeslagen, en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Zwanger, maar alleen! doorbreekt de impasse waarin deze vrouwen zitten en helpt ze stap voor stap op weg naar activering en uit de armoede.

Nieuwkomers en alleenstaand moederschap

Dit programma is bedoeld voor nieuwkomers die alleenstaand moeder worden of zijn. Doordat deze doelgroep vaak de taal niet goed spreekt, de regelgeving vaak nog niet begrijpt, en geen brede sociale cirkel heeft, is hun positie in de samenleving erg lastig. Single SuperMom wil zich dan ook hard gaan maken voor de rechten van vluchtelingenvrouwen die alleenstaand moeder in Nederland worden of zijn. Dit gebeurt door middel van een handleiding in verschillende talen, waarin de regel- en wetgeving in Nederland op een toegankelijke manier wordt uitgelegd, net als bijvoorbeeld sociale regels en hoe de Nederlandse samenleving is opgebouwd.

Daarnaast gaan wij ontmoetingen organiseren waar alleenstaande moeders die vluchteling zijn elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. Tot slot zullen we hen helpen met het bevorderen van hun economische zelfstandigheid, onder andere door het inzetten van de DurvenDoen methode.