Missie

Single SuperMom streeft naar het verbeteren van de positie van eenoudergezinnen met een moeder aan het hoofd en naar het welzijn van alleenstaande moeders en hun kinderen. Zij zet zich in voor een wereld waarin moeders en kinderen volwaardig participeren en moeders zonder partner dezelfde kansen hebben als moeders met een partner.

We bieden moeders een platform en een springplank om zichzelf en andere moeders te versterken. Weerbare en zelfredzame moeders, die weten wat ze willen en kunnen, halen het beste uit zichzelf en zijn beter in staat goed voor hun kinderen te zorgen en hun ontwikkeling te stimuleren.

Visie

Single SuperMom richt zich op drie pijlers:

  • Welzijn: door het versterken van het zelfbewustzijn en de emotionele balans van alleenstaande moeders en hen te stimuleren zichzelf te ontplooien. Moeders zijn hierdoor ook beter in staat hun kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Onze netwerken zijn ons krachtigste middel voor het bevorderen van het welzijn van alleenstaande moeders.  Ze helpen moeders isolement en eenzaamheid te doorbreken.
  • Geld: we stimuleren, motiveren en faciliteren alleenstaande moeders om vrijwilligerswerk, studie, werk of ondernemerschap op te pakken en/of te versterken. Hiermee vergroten we hun kansen én voorkomen we dat armoede en kansloosheid op de volgende generatie wordt overgedragen.
  • Zorg: als eerste aanspreekpunt van veel alleenstaande moeders met zorgvragen spelen wij een belangrijke rol in het zorgen voor adequate hulp voor deze vrouwen. Waar nodig verwijzen we door, waar mogelijk helpen we met ons eigen aanbod aan workshops en coaching.

Pagina. 35 Interview van
de voorzitter Eva Yoo Ri Brussaard

Eervolle vermelding van
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weterschap

Juryadvies Joke Smit-prijs 2015