Over Single SuperMom

Stichting Single SuperMom is opgericht in 2008 door Isra Lee en biedt ondersteuning aan alleenstaande moeders en hun kinderen door het hele land. Ons doel is het versterken van de sociaaleconomische positie, het welzijn én het netwerk van alleenstaande moeders. Dat doen wij via onze website, onze Facebook-groep en door het organiseren van verschilllende activiteiten, van workshops en trainings tot netwerkevents en sociale activiteiten. Ook organiseren wij inloopuren waar alleenstaande moeders hun vragen kunnen stellen en naar de juiste instanties kunnen worden doorverwezen.

Onze activiteiten zijn gericht op drie thema’s: welzijn, geld en zorg. Drie essentiële zaken voor alleenstaande moeders om goed voor zichzelf en voor de kinderen te kunnen zorgen. Activiteiten vinden plaats op verschillende plekken in Nederland.

Eva Yoo Ri’s persoonlijke geschiedenis, waarin ze geconfronteerd werd met de verschillende moeilijkheden die veel alleenstaande moeders tegenkomen in Nederland, heeft ertoe geleid dat ze zich wilde inzetten voor andere alleenstaande moeders. Haar eerste jaren als alleenstaande moeder waren bepaald niet makkelijk. Ze had zelf veel behoefte aan ondersteuning en het ontmoeten van vrouwen in dezelfde positie, maar dit bleek moeilijk. Door het starten van de stichting Single SuperMom, heeft zij zelf een plek gecreëerd waarin alleenstaande moeders elkaar kunnen vinden, elkaar kunnen ondersteunen en helpen waar dat nodig is. Daarnaast biedt Single SuperMom verschillende tools aan waarmee ze alleenstaande moeders bijvoorbeeld helpt economisch zelfstandiger te worden en uit de sociale isolatie te komen. Dit is nog altijd hard nodig.

Organisatie

Single SuperMom wordt voor het grootste deel gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers. Oprichtster Eva Yoo Ri maakte de stichting als vrijwillige bestuursvoorzitter tot wat zij nu is: het grootste netwerk van alleenstaande moeders en kinderen in Nederland.

Tegenwoordig is zij ook projectleider van Durven Doen. Samen met haar team van professionals (financieel medewerkers, projectmedewerkers, trainers, coaches etc.) en ervaringsdeskundige vrijwilligers geeft zij invulling aan de missie en visie van Single SuperMom.

Eva Yoo Ri is voor haar inzet genomineerd voor diverse belangrijke prijzen waaronder de Joke Smit Prijs, een belangrijke prijs voor de emancipatie van vrouwen.

Missie

Single SuperMom streeft naar het verbeteren van de positie van eenoudergezinnen met een moeder aan het hoofd en naar het welzijn van alleenstaande moeders en hun kinderen. Zij zet zich in voor een wereld waarin moeders en kinderen volwaardig participeren en moeders zonder partner dezelfde kansen hebben als moeders met een partner.

We bieden moeders een platform en een springplank om zichzelf en andere moeders te versterken. Weerbare en zelfredzame moeders, die weten wat ze willen en kunnen, halen het beste uit zichzelf en zijn beter in staat goed voor hun kinderen te zorgen en hun ontwikkeling te stimuleren.

Visie

Single SuperMom richt zich op drie pijlers:

  • Welzijn: door het versterken van het zelfbewustzijn en de emotionele balans van alleenstaande moeders en hen te stimuleren zichzelf te ontplooien. Moeders zijn hierdoor ook beter in staat hun kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Onze netwerken zijn ons krachtigste middel voor het bevorderen van het welzijn van alleenstaande moeders.  Ze helpen moeders isolement en eenzaamheid te doorbreken.
  • Geld: we stimuleren, motiveren en faciliteren alleenstaande moeders om vrijwilligerswerk, studie, werk of ondernemerschap op te pakken en/of te versterken. Hiermee vergroten we hun kansen én voorkomen we dat armoede en kansloosheid op de volgende generatie wordt overgedragen.
  • Zorg: als eerste aanspreekpunt van veel alleenstaande moeders met zorgvragen spelen wij een belangrijke rol in het zorgen voor adequate hulp voor deze vrouwen. Waar nodig verwijzen we door, waar mogelijk helpen we met ons eigen aanbod aan workshops en coaching.
Open chat
1
Neem gerust contact met ons op!

Voor moeders:
Wordt lid van de besloten Facebookgroep, om ervaringen uit te delen of vragen te stellen: https://www.facebook.com/groups/SingleSuperMom.nl/?ref=share

Whatsapp contact:
Stuur een whatsapp bericht naar 06-38109238, deze worden elke dinsdag beantwoordt

Mailcontact:
Stuur een mail naar info@singlesupermom.com, deze worden elke dinsdag beantwoordt.

Liever telefonisch contact? Stuur een whatsapp bericht of mail, en dan plannen we een telefonische afspraak in